Főoldal‎ > ‎

4. Adatkezelési szabályzat

A Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület elkötelezett a rendezvényeinken nevezett vagy a honlapunkon előnevezett sporttársak személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja önrendelkezési jogok tiszteletben tartását!

Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület a rendezvényeinken nevezők személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatokat kizárólag a saját adminisztrációval kapcsolatban, valamint a versenyeken, rendezvényeken induló adatközlő sporttárs felé irányuló tájékoztatásra használja fel.

A nevezés során megadott e-mail címet és egyéb személyes adatokat a Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület szigorúan üzleti titokként kezeli, összhangban a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről szóló törvény (1992. évi LXIII. törv.) előírásaival. Az adatokat kizárólag az itt ismertetett célból használja fel, azokat harmadik fél számára semmilyen körülmények közt nem teszi hozzáférhetővé. . 

Az Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatásai minden fázisában törekszik.

A Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
Comments